Treść strony

Kontakt

Napisz do nas

Zakład Krajowej Grupy Spożywczej S.A.
„Polskie Przetwory” we Włocławku
87-800 Włocławek ul. Wieniecka 27

Rejestracja: Sąd Rejonowy w Toruniu
VII Wydział Gospodarczy KRS: 0000084678
NIP: 956-10-40-510,
 

Dział Handlowy:
telefon: + 54 236 00 81 

email: handel.ppw@kgssa.pl

REGON 870363980, BDO:000009141
Kapitał zakładowy: 990.677.758 PLN
wpłacony w całości

baner toplayer
n